Home » Tag out Lock out คือ การตัดแยกระบบพลังงานก่อนเริ่มทำงาน

Tag out Lock out คือ การตัดแยกระบบพลังงานก่อนเริ่มทำงาน

by Bonnie Parker
391 views
ระบบtag out log out

การปฏิบัติตาม TOLO เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยไม่ปลอดภัย และช่วยปกป้องผู้ทำงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานด้วยเครื่องจักรและระบบพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ดังนั้น การฝึกอบรมและการปฏิบัติตามขั้นตอน TOLO เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเพื่อให้การทำงานในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัยและมั่นคงอย่างแท้จริง

ระบบ Tag out Lock out คือ การตัดแยกระบบพลังงานก่อนเริ่มทำงาน

การทำงานกับเครื่องจักรทุกชนิดมีความเสี่ยงสูงต้องมีการป้องกันตัวเองและควบคุมอันตรายเอาไว้ให้ดี เพราะหากร้ายแรงก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย โดยเฉพาะระบบล็อคและการแขวนป้ายเพื่อป้องกันอันตรายสำคัญมากต้องมีการจัดอบรม Lock out Tag out ทุกบริษัทเพื่อให้พักงานทำงานกันได้อย่างเต็มที่จะปลอดภัย เพราะว่าในกระบวนการบางอย่างของการใช้งานเครื่องจักรเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรอันตรายบ้าง

ระบบ logout คือระบบล็อค Look out คือ

เป็นการล็อคและตัดแยกระบบพลังงานออกไป การล็อคนั้นคนที่อบรม Lockout Tag out จะทราบดีว่าเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพลังงานได้ถูกแยกไปแล้วอยู่ในการควบคุมให้หยุดทำงานไปจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ

การใช้งานระบบlogputการแขวนป้าย Tag out คือ

เป็นการแขวนป้ายบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานโดยจะต้องทำงานพร้อมกันกับระบบล็อค ถึงได้เรียกว่า LOTO โดยป้ายทะเบียนนี้จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้พลังงานกลไลของเครื่องจักรนั้นได้หยุดทำงานลงไปแล้ว จนกว่าจะเอาป้ายออก

สำหรับใครที่ทำหน้าที่ในการควบคุมโดยระบบ Lock out Tag out นี้จะต้องผ่านการอบรม Lockout Tag out มาก่อนจึงจะสามารถออกป้ายทะเบียนและทำการควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัยได้ เพราะว่าอันตรายเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาท มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเรื่องการอบรม Lockout Tag out จึงควรให้ความสำคัญด้วย ทุกบริษัทจะต้องมีพนักงานทำการซ่อมบำรุง และใช้งานเครื่องจักรแต่ละชนิดซึ่งมีพลังงานและกลไลแตกต่างกันไปหากไม่มีการล็อคและแขวนป้ายบอกไว้ก็เสี่ยงมากๆ ที่จะทำให้เกิดอันตรายในระหว่างที่ทำงาน

การแขวนป้ายtagoutขั้นตอนการทำ Log Out Tag Out (LOTO)

  1. ชี้บ่งอันตรายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะ ทำการซ่อมบำรุงว่ามีอันตรายอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้น
  2. ปิดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งเครื่องจักรต้อง อยู่ในลักษณะหยุดนิ่ง ไม่ก่อให้เกิดอันตรํายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน
  3. ตัดแยกพลังงานของเครื่องจักร เช่น ปิดเบรกเกอร์ สวิตช์ วาล์วต่างๆ เป็นต้น
  4. ทำการล็อกโดยใช้กุญแจ และทำป้ายเตือน ซึ่งจะต้องติดกับตัวอุปกรณ์ท่ีทำการตัดแยก พลังงาน
  5. หลังจากตัดแยกแหล่งพลังงาน Lock out Tag out แล้ว ต้องพิจารณา ว่าไม่มีพลังงานที่ถูกสะสมอยู่หรือที่ยังคงเหลือภายในเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องมี วิธีการควบคุมอันตรายนั้นๆ ด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net