Home » มาตรฐานครอบคลุมการออกแบบอาคาร NFPA 101: Life safety code

มาตรฐานครอบคลุมการออกแบบอาคาร NFPA 101: Life safety code

by Bonnie Parker
36 views
NFPA 101 Life safety code-01

มาตรฐาน NFPA 101: Life Safety Code เป็นเอกสารมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างมากในด้านความปลอดภัยและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร เป้าหมายหลักของมาตรฐานนี้ คือ การให้ความคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยของคนในอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

โดยมีการคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มีเพลิงไหม้และไม่มีเพลิงไหม้ ดังนั้นมาตรฐานนี้ระบุเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการออกแบบทางออกฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าคนในอาคารสามารถหลบหนีหรือเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

NFPA 101 Life safety code-02

1. ขนาดของบันไดทางออกฉุกเฉิน

ความกว้างของบันได : บันไดทางออกฉุกเฉินควรมีความกว้างที่เพียงพอเพื่อให้คนสามารถเดินผ่านไปมาได้โดยสะดวก มาตรฐานทั่วไปกำหนดให้มีความกว้างอย่างน้อย 44 นิ้ว (1.1 เมตร) แต่กฎหมายและมาตรฐานอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันตามท้องถิ่น ดังนั้นควรตรวจสอบกับกฎหมายและมาตรฐานในพื้นที่ที่คุณอยู่

ราวจับ : บันไดที่มีความกว้างเกิน 44 นิ้ว ต้องใช้ราวจับทั้งสองข้าง และหากกว้างกว่า 88 นิ้วต้องใช้ราวจับตรงกลางโดยให้แบ่งครึ่งด้วยราวจับ

2. ระยะจากจุดใดๆ ไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบสปริงเกอร์ ระยะการเดินทางสูงสุดจะมีขีดจำกัดอยู่ที่ 200 ฟุต (60.96 เมตร) โดยทั่วไปนี่ คือ ระยะทางที่คนสามารถเดินทางได้จากจุดใดๆ ไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องระบายความจุของบันไดหรือทางเดินอื่นๆ ในบางพื้นที่ที่มีระบบสปริงเกอร์ ระยะการเดินทางสูงสุดสามารถขยายได้ถึง 250 ฟุต (76.2 เมตร) โดยมีระบบสปริงเกอร์ที่ช่วยให้คนสามารถหยุดระหว่างการเดินทางได้

NFPA 101 Life safety code-03

3. ประตูทางเข้าออก

ประตูหนีไฟมีคุณสมบัติสำคัญที่ต้องตรวจสอบและรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การหนีออกจากอาคารเป็นไปอย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินประตูหนีไฟควรเปิดได้ไปยังภายนอกอาคารอย่างตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เข้าไปในอาคารนี่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายนอกได้และมีน้ำหนักมากกว่า 100 ปอนด์ควรมีคานสำหรับผลักประตูเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดประตูได้โดยง่ายและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

4. ทางเดิน

การกำหนดขนาดของบันไดทางออกฉุกเฉินจริงๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงประเภทของอาคารและระดับการทนไฟที่ต้องการในทางออก ในบางกรณีการกำหนดระดับการทนไฟสำหรับทางออกเป็นไปตามมาตรฐานของรหัสเรื้อง 101 ของ NFPA (National Fire Protection Association) ที่กำหนดให้ทางออกทนไฟได้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์

NFPA 101 Life safety code-04

5. ระบบป้องกันอัคคีภัย

การติดตั้งสปริงเกอร์และสัญญาณเตือนไฟไหม้เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบระบบหรืออาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ โดยเฉพาะในสถานที่ที่ควรมีระบบสปริงเกอร์และสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน

การรักษาระยะห่างของวัตถุต่างๆ อย่างน้อย 18 นิ้วใต้หัวสปริงเกอร์เป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้สปริงเกอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีขอบเขตการกีดขวางสเปรย์ และการสร้างระดับเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้มีความดังอย่างน้อย 15 เดซิเบลเหนือระดับเสียงเฉลี่ยโดยรอบเป็นการป้องกันความหยุดชะงักและช่วยให้ผู้อยู่ในอาคารได้ยินแจ้งเตือนไฟไหม้ได้อย่างชัดเจนในกรณีเร่งด่วน

6. การควบคุมควัน

การออกแบบผนังกั้นควันในอาคารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือที่ทำงานภายในอาคารในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือควัน ผนังกั้นควันควรถูกติดตั้งเป็นตัวกั้นควันและไม่ควรมีอะไรอยู่ระหว่างผนังกั้นควันและตัวผนังภายนอกเพื่อให้สามารถหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีขอบเขตการขัดขวาง

7. การตกแต่งภายใน

การทดสอบตาม NFPA 286 เป็นการทดสอบที่สำคัญเพื่อวัดความสามารถในการติดไฟของวัสดุบุผนังและเพดานในกรณีเหตุเพลิงไหม้ การทดสอบนี้จะช่วยให้รู้ว่าวัสดุเหล่านี้มีความปลอดภัยในสถานการณ์เพลิงไหม้หรือไม่ และมีการจำกัดความคลาดเคลื่อนของการแพร่กระจายของเปลวไฟและความร้อนในห้องในกรณีที่มีการติดไฟ

NFPA 101 Life safety code-05

8. ไฟฉุกเฉิน

ระบบไฟฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในอาคารเพื่อให้คนอยู่ในอาคารสามารถออกจากอาคารหรือดำเนินกิจกรรมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยมาตรฐานสำหรับระบบไฟฉุกเฉินที่คุณกล่าวถึงเช่นการจ่ายไฟฉุกเฉินภายใน 1.5 ชั่วโมงและระดับการส่องสว่างที่มาตรฐาน มีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉิน และจะช่วยให้คนที่อยู่ในอาคารสามารถอาศัยอยู่ในเงื่อนไขที่ปลอดภัยในกรณีไฟดับหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นที่จะเสี่ยงต่อความปลอดภัย

9. การบำรุงรักษาและการตรวจสอบตามปกติ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฉุกเฉินและระบบประตูหนีปิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะทำงานได้อย่างถูกต้องในกรณีฉุกเฉินการตรวจสอบประจำทุกปีเป็นวิธีที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อมปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมรอบขอบของอาคารหรือสถานที่

NFPA 101 Life safety code-06

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ NFPA 101

NFPA 13 : เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ในอาคารและสถานที่ต่างๆ มากมาย มีความสัมพันธ์กับ NFPA 101 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาชีวิตที่มุ่งเน้นในการจัดการความปลอดภัยของคนในอาคาร

NFPA 72 : เป็นมาตรฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบส่งสัญญาณที่มุ่งเน้นการตรวจจับและการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ มันมีความสัมพันธ์กับ NFPA 101 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาชีวิตและความปลอดภัยในอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของระบบแจ้งเตือนในกรณีเหตุเพลิงไหม้

NFPA 80 : เป็นมาตรฐานที่ควบคุมการติดตั้งและการบำรุงรักษาประตูหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันการเปิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานนี้เป็นส่วนสำคัญของการรักษาชีวิตและความปลอดภัยในอาคาร โดยเฉพาะในการแบ่งส่วนและควบคุมไฟตามรายละเอียดที่ระบุใน NFPA 101

NFPA 92 : เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมควัน มาตรฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาบรรยากาศที่สะอาดและปลอดภัยภายในอาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับควัน มันช่วยในการควบคุมการระบายควันและอากาศในระหว่างการอพยพเพื่อให้คนที่อยู่ในอาคารมองเห็นได้ชัดเจนและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับควัน

NFPA 110 : เป็นมาตรฐานที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง เป้าหมายหลักของมาตรฐานนี้คือ ให้มั่นใจว่าระบบความปลอดภัยในชีวิตที่สำคัญ เช่น ระบบไฟฉุกเฉิน หรือระบบกำลังสำรองสามารถทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและไฟฟ้าดับ มาตรฐานนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางออกใน NFPA 101 ที่กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการอพยพในอาคารในกรณีเกิดเหตุสาธารณะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net