Home » การพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีในหุ่นยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

การพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีในหุ่นยนต์ สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

by Bonnie Parker
30 views
1.การพัฒนา

เฟอร์นิเจอร์ไม้และโลหะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างสำคัญในการส่งออกของไทย สินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่รวดเร็วขยายตัวและมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่แจ่มใส ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในไทยมีความสำคัญในตลาดโลก สินค้าเหล่านี้ได้รับความนิยมและความยอมรับจากผู้บริโภคต่างประเทศเนื่องจากคุณภาพที่ดีและการผลิตที่มีความพิถีพิถันในรายละเอียด ฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไทยยังมีความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้สินค้าไทยนี้โดดเด่นและได้รับความสนใจมากกว่าสินค้าจากคู่แข่งในตลาดนานาชาติ

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีอนาคตที่มั่นคงและมีโอกาสการเติบโตเชิงบวกอย่างมาก นั่นเป็นเพราะภาคส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในไทยมีความแข็งแกร่ง มีแผนการขยายงานเชิงกลยุทธ์ที่ดี และมีโรงงานผลิตที่มีความพร้อมพรั่งและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ครบครัน อย่างไรก็ตาม ตลาดเฟอร์นิเจอร์ก็มีความท้าทายอย่างไม่น้อย ตัวอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากยุโรปเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การแข่งขันซึ่งก้าวขึ้นเป็นเรื่องราวปกติในตลาดภายในประเทศยังทำให้บรรยากาศการค้ากลายเป็นที่น่ากลัว

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยคือการบังคับใช้ระบบคุ้มครองไม้ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้ผู้ผลิตต้องรับรองแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาอย่างถูกกฎหมาย นี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้การควบคุมและการจัดการด้านวัตถุดิบไม้มีความเครียดมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตภายในประเทศต้องปรับแผลงานกลยุทธ์การตลาดเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้สามารถรักษาตำแหน่งของตนในตลาดเฟอร์นิเจอร์สากลอย่างยั่งยืนและยังคงทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

2..การพัฒนาหุ่นยนต์ที่เป็นได้มากกว่าหุ่นยนต์

การก้าวหน้าที่ผ่านมาในเทคโนโลยีมักเน้นไปที่หุ่นยนต์และออโตเมชันอุตสาหกรรมอย่างสูง การค้นพบวัสดุที่เบาและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการโปรแกรมมืออาชีพเป็นเพียงเพื่อให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถทำงานได้มากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ด้วยระบบการสื่อสารที่ดีกันรวมทั้งการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมก็ได้ก้าวไปไกลมาก จนถึงจุดนี้ที่เราเรียกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ หรือ “Co-bots” โดยหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพเช่นนี้ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่จำกัด ซึ่งต้องมีการประเมินความเสี่ยงขณะที่ทำงาน โดยเฉพาะในการผสมผสานความสามารถของมนุษย์และหุ่นยนต์ในโรงงาน เช่นการบรรจุหีบห่อและจัดเรียงสินค้าเพื่อความสะดวกในการขนย้าย หุ่นยนต์ Co-bots ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

การปลดล็อคศักยภาพการผลิตเพื่อความเป็นไปได้ทั้งมวล

3.การพัฒนา

ศักยภาพการผลิต (Scale of Production) คือ แนวคิดที่เติบโตขึ้นเป็นจุดเปรียบในการแข่งขันในการผลิตสินค้าในปริมาณมากที่สำหรับตลาดระหว่างประเทศ ความสามารถในการทำประหยัดทรัพยากรเศรษฐกิจ (Economies of Scale) เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้สามารถกำหนดราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพูดถึงธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง และอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการพยายามเข้าสู่ตลาดการปรับปรุงแบบมาตรฐานและการผลิตที่ยืดหยุ่น ด้วยการใช้หุ่นยนต์ร่วมงาน (Co-bots) เป็นผู้ช่วย

นอกจากนี้ คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นปัจจัยสำคัญ การประกอบและการตกแต่งสินค้าให้สมบูรณ์ก็มีความสำคัญมาก ในปัจจุบัน การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานดีกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง อาจถูกทำได้โดยแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น การตรวจเห็นรอยเม็ดข้าวเล็กๆ บนพื้นผิวไม้หรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การรักษาชื่อเสียงที่ดีของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีวิธีการในการตรวจสอบและยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพสูงและคงทนทานตลอดเวลา ในกรณีนี้ หุ่นยนต์ร่วมงาน (Co-bots) สามารถมาช่วยในด้านนี้โดยการควบคุมกระบวนการการผลิตอย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาดในกระบวนการ ลดเวลาที่สูญเสียและลดการสูญเสียวัสดุทิ้งเปล่า

เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มุ่งออกแบบสินค้าของตนให้เป็นที่ต้องการและน่าสนใจให้กับผู้ซื้อต่างประเทศ การผลิตตามคำสั่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การที่หุ่นยนต์สามารถรับการตั้งค่าโปรแกรมใหม่ได้โดยง่ายและเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกจะช่วยให้โรงงานผลิตสามารถรองรับการผลิตในรูปแบบต่างๆ ได้ดี มีความยืดหยุ่นในการจัดลำดับและสามารถนำหุ่นยนต์ไปติดตั้งที่จำเป็นเพื่อลดการบรรทุกงานในจุดที่มีการเกิดความจุของงานผลิต ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในตลาดโดยไม่ต้องสะดุดตารางการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับเปลี่ยนได้โดยอย่างรวดเร็ว

การแข่งขันอย่างโดดเด่นในตลาดระดับโลกด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยี

การแข่งขันเชิงพานิชย์ในตลาดโลกนั้นมีความบอบบาง และย่อมจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือผู้เล่นอื่นๆ การนำ co-bots มาใช้งาน ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทยก็น่าที่จะสร้างความโดดเด่นชัดเจนในตลาดที่หลากสีสัน ผ่านฝีมือการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ทรงคุณค่าเชิงนวัตกรรม คุณภาพสูง ได้ตรงตามกำหนดเวลา

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=21737

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net